Susanna Ilmoni: Rätten att agera och integrera

Även ett medieföretag ska ha rätt att konkret bidra till integrationen av nyanlända, anser KSF Medias innehållsdirektör.

För ett par veckor sedan lanserade KSF Media i samarbete med Finlands Röda Kors och kommunikationsbyrån SEK&Grey en mobil tjänst för att bidra till integrationen av flyktingar i vårt land. Via plattformen Recommend a Refugee kan företag erbjuda en praktikplats till asylsökande, som den här vägen förhoppningsvis får in en fot i det finländska arbetslivet och samhället. Även Vanda stad och flyktingförläggningen Auramo är aktivt med, och det finns långtgående planer på att fler kommuner kommer att engagera sig.

Dagen efter att vi sjösatt tjänsten kom nyheten om att Linkedin i Norden lanserar initiativet Welcome Talent, som ska underlätta för asylsökande och nyanlända att hitta praktikplatser i Sverige. Linkedin är en global webbtjänst där man kan bygga upp ett professionellt nätverk, och det nordiska initiativet sker i samarbete med ett flertal företag och organisationer som Spotify, Stockholms universitet och Stockholms handelskammare.

"Som så många andra organisationer frågade vi oss vad vi kunde göra för att hjälpa till. Jobb och praktik är en stor och viktig del i integrationsprocessen", säger Lisa Gunnarsson på Linkedin Sverige, och klär därmed i ord hur tankarna nu går i många företag, mediehus och bland privatpersoner.

Donerade förnödenheter, arrangerade fotbolls- och hockeymatcher, språkundervisning, frivilliga som bistår med butiksbesök och myndighetskontakter – sätten att hjälpa nyanlända är många. Fler exempel på hur man kan bidra finns på vår specialsajt welcome.hbl.fi.

I Tyskland startade till exempel tre privatpersoner nätplattformen Flüchtlinge Willkommen som förmedlar privatbostäder till asylsökande. Här hemma har killarna bakom Docventures kört i gång ett projekt för att kombinera flyktingarnas specialkompetens med (mer eller mindre galet) entreprenörskap, medan Hanken och mobiltjänstföretaget Funzi nyss lanserade ett integrationsprogram för utbildade asylsökande i samarbete med Helsingforsregionens handelskammare.

Men är det lämpligt att ett medieföretag handgripligen engagerar sig i flyktingfrågan och jobbar för integration? Borde inte KSF Medias titlar, som HBL, nöja sig med att rapportera och informera? Och vad gör vi för alla de tusentals andra som redan länge gått arbetslösa i Finland?

Ja, vi vet att initiativet inte fallit i god jord hos alla finländare eller politiska falanger, vi vet att alla asylsökande inte är guds bästa barn och vi vet att det finns många andra brister i samhället som behöver rättas till.

Om "kampanjjournalistik" skrev Maria Wetterstrand i en kolumn i HBL (22.2) och refererade till kvällspressen som opålitliga och agendadrivande opportunister. "Ena månaden är det tragiska artiklar om flyktingars öden på Medelhavet och kampanjer för att samla in pengar till flyktinghjälp. Nästa månad är det drev mot flyktingboenden och artiklar om missdåd eller brott begångna av flyktingar."

Visst kan man kritisera kvällstidningarnas spel på folks känslor och rädslor, och visst kan man anse att medierna bara ska stå vid sidan om och rapportera och tro att det finns någon allmängiltig neutralitet, men det är en förlegad syn. Att som medieföretag agera i människorättsfrågor utesluter ändå inte en saklig och mångsidig samhällsrapportering som följer journalistiska regler om sanning och relevans.

Som medieföretag kan vi lyfta upp viktiga ämnen och belysa dem ur olika synvinklar, men vi kan också plocka fram goda exempel, peka på lösningar och själva vara en del av dem.

Att försöka hjälpa en grupp kan inte tolkas som att vilja försämra något för en annan. Ju fler som känner sig hemma här på riktigt, som vill göra rätt för sig genom att utbilda sig och förvärvsarbeta och hitta mening i tillvaron, desto bättre mår vi alla.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08