Susanna Ilmoni: Rätten att agera och integrera

Även ett medieföretag ska ha rätt att konkret bidra till integrationen av nyanlända, anser KSF Medias innehållsdirektör.