Integrationen hänger också på oss

Ungefär 60 000 av de 420 000 flyktingar som evakuerades från Karelen efter kriget var ortodoxa. Majoritetsbefolkningens attityder gjorde integrationen ännu svårare för de ortodoxa.Bild: Ksf-arkiv

Vi måste skärskåda våra fördomar och utveckla våra attityder om integrationen av asylsökande ska lyckas, säger Heli Kananen. Hon har forskat i hur attitydklimatet försvårade den största integrationsprocessen i Finlands historia på 1940- och 1950-talet.