Utgivare: KSF Media Ab Mannerheimvägen 18, PB 217 00101 Helsingfors
Telefonväxel: 09 125 31
HBL appen: Användarvillkor
Redaktionens kontaktadress: nyheter@hbl.fi
Feedback gällande nyheter: nyheter@hbl.fi
Kundservice: Prenumerationer, adressförändringar och distributionsproblem. pren@ksfmedia.fi
Feedback: pren@ksfmedia.fi